Startlistor

Höga Kusten Ski Tour

Vi använder chip tidtagning under Höga Kusten Ski Tour.

Lottning sker per deltävling. Nummerlappar och chip hämtas ut inför varje deltävling klubbvis i respektive tävlingsexpedition.

Jaktstart Söndag

Jaktstart under deltävling 4 gäller för klasserna D/H 11-20.

För Knatte Mix och D/H 7-8 är varje deltävling en enskild tävling, ingen sammanräkning till ett Tour resultat.

För D/H 9-10 körs respektive deltävling med individuell start. För touren räknas resultat fram genom att placering ger bonussekunder.

Beräkningen av bonussekunder för jaktstarten hittar ni här (https://hogakustenskitour.se/inbjudan-pm/)

Fredag 31/3

Startlista HKST 2023 Del1 Vårby Ski Cross fri stil

Lördag 1/4

Startlista HKST 2023 Del2 Husum Distans fri stil

Uppdaterad (ver2) Startlista HKST 2023 Del3 Bjästa Backrace fri stil

Söndag 2/4

Startlista HKST 2023 Final Skyttis Klassiskt Intervallstart (Knatte Mix, D/H7-10)

Startlista HKST 2023 Final Skyttis Klassiskt Jakstart (D/H11 och äldre)

Välkomna!