Startlistor

Förtydligande angående lottning av startlistor för Höga Kusten Skitour

För att förenkla hanteringen chip och nummerlappar, så innehåller alla startlistor för deltävling 1-3 alla unika deltagare i klasserna 9-20 år. Det innebär att en åkare som inte är anmäld till t.ex. deltävling 1 i Husum ändå finns i startlistan. Vi kommer att hantera detta med strykningar för att det ska bli enklare för den avslutande jaktstarten.

Det är alltså inte en felanmälan utan helt i sin ordning.

Utlämningen av nummerlappar i klasserna 9-20 år kommer att ske vid deltävling 1 i Husum för alla åkare oavsett om man åker den tävlingen eller inte. Om en åkares nummerlapp inte ska användas lämnar respektive klubb tillbaka dem till sekretariatet tillsammans med lådan/påsen som nummerlapparna levererats i.

Knattemix och D/H 7-8

För klasserna 0-8 år sker en ny lottning för varje deltävling och chip och nummerlapp måste hämtas ut inför varje deltävling, tillsammans med dem nummerlappar från klass 9-20 som inte användes på tävlingen innan. 

Jaktstart Söndag

För jaktstarten på deltävling 4 på söndag så kommer startlistan att utgå från det resultat som deltagaren samlat ihop i de föregående deltävlingarna. Beräkningen av för jaktstarten hittar ni här (https://hogakustenskitour.se/inbjudan-pm/)

 

Fredag 25/3

Del1 – Första start 18:30, Fri stil, Intervallstart (15 sekunder startintervall), Distans – Degersjön i Husum

Uppdaterad 2022-03-24 klockan 23:05

Startlista Höga Kusten Ski Tour deltävling 1 (Husum/Degersjön) 2022-03-25 (Ver.2)

 

Lördag 26/3

Del2 – Första start 10:30, Fri stil SkiCross (kortare distans liknande sprintprolog med tekniska inslag) Intervallstart (15 sekunder startintervall) – Vårbystugan Domsjö

Uppdaterad 2022-03-26 klockan 00:10

Startlista Höga Kusten Ski Tour deltävling 2 (Vårby) 2022-03-26 (Ver.2)

Del3 – Första start 18:30, Fri stil Backrace (tävling i slalombacke med såväl utför som uppför) intervallstart (15 sekunder startintervall) – Bjästabacken Bjästa

Uppdaterad 2022-03-26 klockan 00:10

Startlista Höga Kusten Ski Tour deltävling 3 (Bjästabacken) 2022-03-26 (Ver.2)

 

Söndag 27/3

Final – Första start 11:30, Klassisk stil Distans – Jaktstart med vågstart (våg efter 1:30 startdjup) – Skyttis Örnsköldsvik

Starlista Höga Kusten Ski Tour Final (Skyttis) 0-8 år samt Öppen 2

Startlista Höga Kusten Ski Tour Final (Skyttis) – Jaktstart

Välkomna!