Startlistor

Förtydligande angående lottning av startlistor för Höga Kusten Skitour

För att förenkla hanteringen chip och nummerlappar, så innehåller alla startlistor för deltävling 1-3 alla unika deltagare i klasserna 9-20 år. Det innebär att en åkare som inte är anmäld till t.ex. deltävling 1 i Husum ändå finns i startlistan. Vi kommer att hantera detta med strykningar för att det ska bli enklare för den avslutande jaktstarten.

Det är alltså inte en felanmälan utan helt i sin ordning.

Utlämningen av nummerlappar i klasserna 9-20 år kommer att ske vid deltävling 1 i Husum för alla åkare oavsett om man åker den tävlingen eller inte. Om en åkares nummerlapp inte ska användas lämnar respektive klubb tillbaka dem till sekretariatet tillsammans med lådan/påsen som nummerlapparna levererats i.

Knattemix och D/H 7-8

För klasserna 0-8 år sker en ny lottning för varje deltävling och chip och nummerlapp måste hämtas ut inför varje deltävling, tillsammans med dem nummerlappar från klass 9-20 som inte användes på tävlingen innan. 

Jaktstart Söndag

För jaktstarten på deltävling 4 på söndag så kommer startlistan att utgå från det resultat som deltagaren samlat ihop i de föregående deltävlingarna. Beräkningen av för jaktstarten hittar ni här (https://hogakustenskitour.se/inbjudan-pm/)

 

Fredag 31/3

Del1 – 

 

Lördag 1/4

Del2 – 

Del3 –

 

Söndag 2/4

Final –

Välkomna!