Lagledarmöten

Torsdag 24/3 klockan 20:00 Lagledarmöte för deltävling 1 & 2 (Microsoft Teams) => Anslut till mötet

Presentation från Lagledarmöte 1 (Deltävling 1 & 2)

Lördag 26/3 klockan 15:00 Lagledarmöte inför deltävling 3 & 4 (Microsoft Teams) => Anslut till mötet

Presentation från Lagledarmöte 2 (Deltävling 3 & 4)