Lagledarmöten

Torsdag 21/3 klockan 20:00 Lagledarmöte för deltävling 1 & 2 (Microsoft Teams) => Klicka här för att ansluta till mötet

Presentation från Lagledarmöte 1

Lördag 23/3 klockan 15:00 Lagledarmöte inför deltävling 3 & 4 (Microsoft Teams) => Klicka här för att ansluta till mötet