Officiella startlistor final, Skyttis söndag 2/4 publicerade

Nu är de officiella startlistorna för Intervall- och Jaktstart publicerade, finns på följande länk: Startlistor – Höga Kusten Ski Tour (hogakustenskitour.se) Knatte Mix, D/H 7, 8, 9 och 10 tillämpas Intervallstart D/H 11 och äldre tävlar i Jaktstart

PM + Preliminärt Startschema

Tävlingsledningen för Höga Kusten Skitour har beslutat att göra en justering av startreglerna för jaktstarten i klasserna D/H11-20. Starten av jaktstarten kommer att bygga på det sammanräknade resultat av bonussekunder från deltävling 1-3 enligt kriterierna i inbjudan. Dock utgår startmomentet med vågstart. Startordning bygger på det sammanräknade resultat av bonussekunder. Med denna justering så kan … Läs mer