Startlistor till Höga Kusten Ski Tour Del1 är publicerade!

Förtydligande angående lottning av startlistor för Höga Kusten Skitour

För att förenkla hanteringen chip och nummerlappar, så innehåller alla startlistor för deltävling 1-3 alla unika deltagare i klasserna 9-20 år. Det innebär att en åkare som inte är anmäld till t.ex. deltävling 1 i Husum ändå finns i startlistan. Vi kommer att hantera detta med strykningar för att det ska bli enklare för den avslutande jaktstarten.

Det är alltså inte en felanmälan utan helt i sin ordning.

Utlämningen av nummerlappar i klasserna 9-20 år kommer att ske vid deltävling 1 i Husum för alla åkare oavsett om man åker den tävlingen eller inte. Om en åkares nummerlapp inte ska användas lämnar respektive klubb tillbaka dem till sekretariatet tillsammans med lådan/påsen som nummerlapparna levererats i.

Knattemix och D/H 7-8

För klasserna 0-8 år sker en ny lottning för varje deltävling och chip och nummerlapp måste hämtas ut inför varje deltävling, tillsammans med dem nummerlappar från klass 9-20 som inte användes på tävlingen innan.

Jaktstart Söndag

För jaktstarten på deltävling 4 på söndag så kommer startlistan att utgå från det resultat som deltagaren samlat ihop i de föregående deltävlingarna. Beräkningen av för jaktstarten hittar ni här (https://hogakustenskitour.se/inbjudan-pm/)

 

Startlistor